کدگذاری (امضا) در الکترون

کدگذاری ، یک تکنولوژی امنیتی است که شما برای تایید اینکه اپلیکیشن الکترون توسط خودتان ساخته شده استفاده می کنید.
در macOS سیستم میتواند تمام تغییرات اپلیکیشن را پیدا کند، چه تغییر بصورت تصادفی معرفی شود یا بوسیله بدافزار.
در Windows سیستم سطح اعتمادی برای گواهی کدگذاری شما تعیین می کند که اگر نباشد یا سطح اعتماد شما پایین باشد باعث می شود هنگام استفاده از اپلیکیشن پیام های امینتی ظاهر شود. سطح اعتماد به مرور زمان ایجاد می شود، پس بهتر است کدگذاری هرچه زودتر انجام شود.
درحالیکه امکان توزیع اپلیکیشن های بدون امضا (کدگذاری نشده) وجود دارد، اما توصیه نمیشود. برای مثال این چیزی است که کاربران macOS هنگام استفاده از اپلیکیشن های کدگذاری نشده با آن مواجه می شوند:

اپلیکیشن چون از یک توسعه دهنده شناخته نشده است باز نمی شود.
اگر یک اپلیکیشن Electron ساخته اید که قصد بسته بندی و توزیع آن را دارید، باید کدگذاری شود. فروشگاه های Mac و ویندوز به اپلیکیشن های کدگذاری نشده مجوز نمیدهند.
کدگذاری macOS builds
قبل از کدگذاری macOS builds، باید مراحل زیر را انجام دهید:
– عضویت در برنامه Apple Developer (مستلزم هزینه ای سالانه است)
– دانلود و نصب Xcode
– تولید، دانلود و نصب گواهی های امضا شده(تایید شده)
برای کدگذاری بسته اپلیکیشن شما، ابزار زیادی وجود دارد:
electron-osx-sign ابزاری مستقل است برای کدگذاری بسته های macOS.
electron-packager مجموعه electron-osx-sign. اگر از electron-packager استفاده میکنید، برای امضای build، از نشانه –osx-sign=true عبور کنید.
electron-forge از electron-packager استفاده می کند، می توانید گزینه های osxSign را در پیکربندی تنظیم کنید.
electron-builder امکانات کدگذاری داخلی را داراست. مشاهده در electron.build/code-signing

کدگذاری Windows builds

قبل از کدگذاری Windows builds باید مراحل زیر را انجام دهید:
۱- یک گواهی کدگذاری Authenticode ویندوز بگیرید.
۲- برنامه Visual Studio 2015/2017 را نصب کنید (برای استفاده از خدمات امضا)
می توانید از توزیع کنندگان زیادی گواهی امضا تهیه کنید، مثل توزیع کنندگان معروف زیر:
digicert
Comodo
GoDaddy
بین توزیع کننده های دیگر لطفا با دقت بسته به نیازتان انتخاب کنید.
برای کدگذاری بسته اپلیکیشن شما ابزار زیادی وجود دارد:
electron-winstaller یک نصب کننده برای ویندوز ایجاد و آن را برای شما امضا خواهد کرد.
electron-forge میتواند از طریق Squirrel.Windows یا MSI targets نصب کننده را امضا کند.
electron-builder می تواند بعضی از نشان های ویندوز را امضا کند.

Windows Store

مشاهده راهنمای Windows Store

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
counter customizable free hit